Koerswijzer
Voor een behouden vaart

Welkom bij

Koerswijzer


Door Teqplay in opdracht van Rijkswaterstaat


Veilige Recreatievaart bij MoerdijkVan het water bij Moerdijk wordt zowel door zeevaart als binnenvaart en recreatievaart gebruik gemaakt. Dit leidt af en toe tot gevaarlijke situaties. Daarom heeft Rijkswaterstaat het initiatief genomen om de veiligheid in dit gebied te verhogen door in een proefproject recreatievaarders te voorzien van meer en actuele data. Dit gebeurt in de pilot-app Koerswijzer.

Koerswijzer ondersteunt de recreatievaarder in het Moerdijkgebied met behulp van real-time inzicht in waar andere binnenvaart- en zeeschepen zich bevinden. En het weergeven van de eigen positie op een kaart waar ook betonning en andere vaarwegdetails zijn vermeld. Ook zal getij- en stromingsinformatie beschikbaar gemaakt worden, naast informatie over de windverwachting. De recreatievaarder zal bovendien genotificeerd worden van potentieel gevaarlijke situaties waarbij binnenvaart of zeevaart recht op de recreatievaarder afkoerst.

Koerswijzer start als pilot-app in het Moerdijkgebied. De pilot zal in de zomer van 2016 plaatsvinden. Voor de pilot worden geanonimiseerde AIS-gegevens gebruikt in verband met de privacy van de binnenvaart- en zeevaartschippers. Hoe Koerswijzer in samenwerking met de recreatievaart, binnenvaart en vaarwegbeheerder wordt ontwikkeld is te lezen in onze blog.


Pilot vanaf juliKoerswijzer wordt vanaf juli getest in een kleine groep recreatievaarders op bruikbaarheid. Vanaf begin juli wordt de pilot opgeschaald, en kan er door een grotere groep recreatievaarders op het Hollands Diep worden getest. Er is nog de mogelijkheid om hier als recreatievaarder aan deel te nemen. Registreer nu om mee te doen.